Privacyreglement
Voor Het ABC van Verspoor geldt een privacyreglement. Essentie van dat reglement is dat alle gegevens en informatie van klanten als strikt persoonlijk en vertrouwelijk wordt beschouwd. En dat deze informatie, uitsluitend na uw toestemming, aan derden wordt verschaft.

Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG
In het kader van deze nieuwe wet rond bescherming van persoonsgegevens, laat ik u graag het volgende weten:

Uw contactgegevens (w.o. naam, bedrijfsnaam, adres, e-mail adres, telefoon, interesses in cursussen), zijn uitsluitend bedoeld voor het contact met Het ABC van Verspoor en voor informatie over de cursussen die gegeven worden i.s.m. Schrijven in Amersfoort. Ik vraag alleen naar uw gegevens als u zich akkoord hebt verklaard voor samenwerking met het ABC van Verspoor. Indien u afziet van uw samenwerking met Het ABC van Verspoor, zorg ik ervoor dat uw gegevens uit het systeem worden verwijderd. Ik bewaar uw gegevens zolang dat wettelijke en fiscaal van mij wordt verwacht. Daarna worden zij vernietigd.

Verwerken van informatie
Gegevens uit teksten die door u geschreven worden tijdens een van de workshops en/of cursussen van Het ABC van Verspoor (evt. i.s.m. Schrijven in Amersfoort) waaraan u deelneemt, worden uitsluitend gelezen door de docent en na uw toestemming ook door medecursisten. Uw e-mailadres wordt pas verstrekt aan mede-cursisten na uw toestemming.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik uw gegevens zorgvuldig bewaar en bescherm. Dat doe ik met de grootste zorg. Uw gegevens staan bij Het ABC van Verspoor op de computer en op papier. Ik, Annette Verspoor, heb als enige toegang tot die gegevens. Heeft u zich aangemeld via Scholen in de Kunst dan zijn uw gegevens beveiligd volgens de privacyverklaring van Scholen in de Kunst. Ook Schrijven in Amersfoort heeft een eigen privacyverklaring.

Website en Cookies
Technische kenmerken van uw bezoek aan de website worden in zogenaamde logfiles bijgehouden. Deze gegevens worden niet tot uw persoon herleid. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van veiligheid en foutopsporing bewaard en worden vernietigd zodra deze niet meer nodig zijn.

De website van Het ABC van Verspoor maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de site, het voorkomen van misbruik en het meten van bezoekersaantallen en gedrag. Cookies worden niet gekoppeld aan bestellingen of persoonlijke gegevens.

Nieuwsbrief Het ABC van Verspoor
Er wordt alleen een nieuwsbrief (van Schrijven in Amersfoort via Mailchimp) via de mail gestuurd aan contactpersonen die hiervoor toestemming hebben gegeven. Hierin staat informatie over schrijfcursussen en aanverwante onderwerpen. De gegevens die u verstrekt voor het verkrijgen van de nieuwsbrief zijn alleen bij Het ABC van Verspoor en Schrijven in Amersfoort bekend en worden niet vertrekt aan derden. U kunt u altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief door de unsubscribe-toets onder aan de nieuwsbrief aan te klikken. Schrijven in Amersfoort heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Mailchimp die de veiligheid van persoonsgegevens garandeert.

Uw rechten
Uiteraard respecteer ik uw privacy als klant volledig. Mocht u op welk moment dan ook uw gegevens willen inzien, aanpassen of laten verwijderen, heeft u daartoe alle recht. Als u mij van uw wens op de hoogte stelt, zal ik dat direct regelen.